Chwilio-Search News">Chwilio-Search
Cyfrannu -Submit Archif - Archive

Agor banc elusen yng Nghymru -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Friday, February 7 2003

Agor banc elusen yng Nghymru, £10 dros bum mlynedd droi'n £100! Mae Banc Elusen wedi agor ei ddrysau am y tro cyntaf yng Nghymru. Hon yw'r elusen gyntaf i gael ei awdurdodi fel banc.
Mi fydd pob arian fydd yn cael ei roi yn y banc yn cael ei ddefnyddio ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.
"Mae gan gyrff gwirfoddol a chymunedol drwy Gymru fanc rwan all rhoi fenthyg arian ar logau ffafriol iddyn nhw," meddai Edwina Hart, Gweinidog Cyllid, Llywodraeth Leol a'r Cymunedau yn y Cynulliad.
"Mae'r Banc Elusen yn rhoi cyfle i bobol a busnesau Cymru i roi rhywbeth yn ôl i'w cymunedau mewn ffordd unigryw." Eisoes mae yna elusennau yng Nghymru sydd wedi derbyn arian gan y banc.
Derbyniodd Rhwydwaith Gweithredu Cymunedol fenthyciad o £200,000 i brynu ac adnewyddu eiddo yn Hwlffordd. A chafodd Eglwys ym Mae Cinmel, Y Rhyl, fenthyciad o £132,000 i godi eglwys a chanolfan gymdeithasol. Mae'r elusen yn gobeithio y bydd pobol yn rhoi rhywfaint o'u harian yn y banc.
Yn ôl gwaith ymchwil a wnaed ar ran y banc, mae gan y Cymry ar gyfartaledd £3,700 o gynilion mewn banciau. Mae Banc Elusen yn gobeithio y bydd rhan fechan o'r arian yma'n cael ei roi yn y banc er lles cymunedau ar draws Cymru. Ac yn ôl yr arolwg, mae chwarter pobol Cymru yn teimlo'n euog nad ydy'n nhw'n gwneud digon i achosion da.
Mae bron i draean yn credu y gallan nhw wneud well defnydd o'u harian a'i fuddsoddi mewn rhywbeth fyddai gwneud lles. Yn ôl y banc, gallai £10 o'i fuddsoddi dros bum mlynedd droi'n £100 i elusennau.

The Charity Bank- http://www.charitybank.org/