Dolennau - Links

Addysg - Education


ACCAC - Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) yw prif gorff ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar bob agwedd ar gwricwlwm yr ysgol, arholiadau, asesu a chymwysterau galwedigaethol.

Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru/the Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC) is the National Assembly for Wales's principal advisory body on all aspects of the school curriculum, examinations, assessment and vocational qualifications.


Elwa - Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru i unigolion, busnesau, cymunedau a darparwyr dysgu ac ymchwil.

This web site provides information relating to post-16 education and training in Wales for individuals, businesses, communities and learning and research providers.


Snap Cymru - Interactive site offering a wealth of information for and about special needs education in Wales.

Wales on the Web - Gatewya to quality material of Welsh interest on the world wide web.Mynegai-IndexRhowch linc-Add LinkGolygu-Login/EditCartref-Home

penllyn.com