Dolennau - Links

Iechyd - Health


Galw Iechyd Cymru / NHS Direct Wales - Gwybodaeth am iechyd a gwasanaethau Iechyd ar hyd a lled Cymru.Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth ar ystod eang o bynciau o ffeddygaeth deulol, gwasanaethau deintyddol a grwpiau cefnogi i fferyllfeydd a gwasanaethau optegol. Mae'r wefan wedi ei chynllunio i gyd fynd gwasanaeth ffon Galw Iechyd Cymru.

Providing information on health and health services across Wales. This website provides accurate information on a range of topics from GP's, Dental Services and Support Groups to Pharmacies and Opticians, and is designed to complement the NHS Direct Wales telephone based service.


Grwp Iechyd Lleol Gwynedd - Gwynedd Local Health Group - Gwella iechyd a lles pobl Gwynedd. Gwella mynediad i ac ansawdd y gwasanaethau iechyd a ddefnyddir gan bobl Gwynedd.

To improve the health and well-being of the people of Gwynedd.
To improve access to and quality of health services used by the people of Gwynedd.


NHS Direct - Ymchwilia dy symptomau ar-lein neu galwa 0845 46 47.

Want to find out more about an illness or condition? or phone 0845 46 47.


Unllais (iechyd meddwl-mental health) - Asiantaeth datblygu, gwybodaeth a hyfforddi ar iechyd meddwl yn y sector gwirfoddol yw Unllais, sy'n gwasanaethu gogledd Cymru.

Unllais is a mental health development, training and information agency operating across North Wales.
Mynegai-IndexRhowch linc-Add LinkGolygu-Login/EditCartref-Home

penllyn.com