Dolennau - Links

Trafnidiaeth - Transport


O ddrws i ddrws - Mae system trafnidiaeth newydd wedi dechrau ym Mhen Llyn. Os ydych yn hyn, anabl neu yn methu cyrraedd cludiant cyhoeddus - Ffoniwch 01758 721777 .

A new transport system has been established on the Llyn peninsula. If you are older, disabled or unable to reach public transport, then phone 01758 721777 .
Mynegai-IndexRhowch linc-Add LinkGolygu-Login/EditCartref-Home

penllyn.com