Chwilio-Search
Cyfrannu -Submit Archif - Archive

November 2004

agor y Ganolfan -- Postiwyd gan-Posted by eirian ar / on Friday, November 26 2004
Cafwyd prynhawn difyr iawn ym Mryncroes ddydd Sadwrn. Death nifer helaeth yno I agor y Ganolfan ar ei newydd wedd. Cafwyd anerchiadau gan Rhys Evans a Enid Parri Evans. Dadorchuddiwyd y plac yn y cyntedd gan Kit Parry a cyflwynwyd blodau iddi gan Lois Parri ei wyres. Cafodd pawb baned a chacen a sgwrs ddifyr am weddill y prynhawn.

Er mwyn cadw yn y cof hanes y frwydr I gadw’r ysgol yn agored yn 1970, y mae arddangosfa o hen luniau a thoriadau papur newydd ar y waliau. Mae dyfodol y ganolfan yn edrych yn llewyrchus iawn, gyda swyddfa Cymunedau’n Gyntaf yno; hefyd ysgol Feithrin wedi ail-ddechrau a nifer o ddigwyddiadau eraill.
Am fanylion llogi, cysyllter a'r ysgrifennydd, Mrs Glenys Peters - 770252
Mae yna mwy am yr hanes yma -
Hanes

----------------------------------------------------------------

An enjoyable afternoon was had on saturday at the new community center in Bryncroes. The official opening was carried out by Mrs Kit Parry, with speaches by Enid Evans and Rhys Evans the Llyn Communities first co-ordinator who has his office at the old school.

The school was closed after a fierce confrontation between parents and the local education authority (1969-72), and the building is now used as a community center.

There are many things going on over the winter, if you wish to rent the center contact - Mrs Glenys Peters - 770252

There is more history about the school-
Here