Chwilio-Search
Cyfrannu -Submit Archif - Archive

December 2003

NEW NEWSLETTER -- Postiwyd gan-Posted by sioned ar / on Wednesday, December 10 2003
South Pwllheli Communities First has launched a new newsletter for the people of South Pwllheli. The newsletter will include information about what goes on within the community and information about the developments within the project in South Pwllheli. There will also be competitions with fantastic prizes, and an activities corner for children.

The first newsletter will be circulated during the week before Christmas.


CYLCHLYTHYR NEWYDD -- Postiwyd gan-Posted by sioned ar / on Wednesday, December 10 2003
Mae Cymunedau'n Gyntaf De Pwllheli wedi lansio cylchlythyr newydd sbon ar gyfer trigolion De Pwllheli. Bydd y cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth am beth syn mynd ymlaen yn y gymuned a gwybodaeth am ddatblygiad y rhaglen yn Ne Pwllheli. Bydd hefyd gystadleuthau lu gyda gwobrwyon gwerth chweil, a chornel gweithgareddau ar gyfer y plant.

Bydd y cylchlythyr yn cael ei ddosbarthu yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig.